FASTAN

Under en fasta avstår du från något – för att göra plats åt något annat. Det behöver inte betyda att du fastar från att äta. Det kan också vara att du fastar från tv-tittande, att du sparar pengar för att sedan skänka, eller att du fastar från sociala medier.

Fundera över

Finns något som tar mycket av din tid och som du skulle kunna fasta från för att få tid till något annat?

Årets största fasta pågår mellan askonsdagen (dagen efter fettisdagen) fram till påskafton. I den kristna fastan avstår man från något, för att få mer tid till bland annat bibelläsning och bön. Det är ett sätt att förbereda sig för påsken.

Vår bibelläsningsplan utgår ifrån Barnens Bästa Bibel och är ett sätt att tillsammans följa händelserna som ledde fram till långfredagens dramatik. Jesus och hans lärjungar firade också påsk. Den allra första påsken har sin bakgrund i berättelser som vi hittar i Gamla testamentet. Så parallellt med att vi läser om händelserna kring Jesus, läser vi också bibelberättelser om Mose och David, för att bättre förstå vad det var som hände Jesus.

i

Bibelläsningsplan - Fastan

Ladda ner vår bibelläsningsplan för fastan