Barnens Bästa Bibel – i kyrkan

Ett pedagogiskt material för dig som vill bygga kreativa samlingar med Barnens Bästa Bibel som utgångspunkt.

Materialet består av 43 avsnitt, ett för varje berättelse i Barnens Bästa Bibel och innehåller flera byggstenar:

  • Berättelsemetoder
  • Frågor att samtala om
  • Aktiviteter för skapande och lek
  • Sånger
  • Böner
  • Fikaförslag för varje tema

Till materialet finns också ett bildstöd att använda sig av samt förslag på hur berättelserna kan kopplas till kyrkoårets teman.

Huvudmålgrupp för materialet är barn 6–12 år, men det kan ge inspiration inför möten med barn och unga i alla åldrar i till exempel gudstjänst, öppen förskola och konfirmandverksamhet, med bibelberättelsen som en röd tråd genom hela samlingen.

I materialet finns konkreta förslag på sådant som kan skapas, samtalas om, lekas, sjungas, be en bön om och smakas på och uppmuntrar till reflektioner kring tro och existentiella frågor.

Kommer i augusti

Provläs

Observera att detta är ett dokument under arbete. Vissa justeringar kan komma att göras innan materialet trycks.