Barnens Bästa Bibel i skolan

Lärarstöd för frågor om livet

Inspiration, övningar och fördjupning

En helt ny barnbibel

I november 2020 släpptes Barnens bästa bibel. En helt ny barnbibel och det första svenska originalet på ca 20 år.

Läs tillsammans

Bibelns berättelser är inte alltid så enkla att förklara. Dela lässtunden tillsammans med barnet, för att fånga upp känslor och frågor.

Fastan

Under en fasta avstår du från något – för att göra plats åt något annat. Kanske vill du få tid att läsa bibeln?

Pingsten och den helige anden

Pingsten är den heliga Andens högtid. Men vad är den heliga Anden egentligen?

EN VIND?

EN SUPERKRAFT?

Finns överallt

En duva

Vad får jag dela?

Pedagogiskt material

Utställning

Produkter

Barnens bästa bibel

Dopbevis och fadderbrev mm.

Barnens bästa bibel – Dopet

Barnens bästa bibel – Julen

Barnens bästa bibel – Påsken

Posters

Vykort

Provläs Barnens Bästa Bibel