Inspiration & pedagogiskt material

På den här sidan hoppas vi att du som barngruppsledare, pedagog eller förälder ska hitta inspiration, tips och idéer, samt material som kan hjälpa dig att jobba med Barnens Bästa Bibel.

Barnens Bästa Bibel i skolan

Lärarstöd för frågor om livet

Inspiration, övningar och fördjupning

Inspiration för kyrkoåret

Allhelgonahelgen

Tacksägelsen

Pingsten

Påsken

Julen

Målarblad

Målarblad av Marcus-Gunnar Pettersson, att skriva ut och låta barnen själva färglägga.

Tre vise män

Jesus och lärjungarna i båt

Jesus och barnen

Kyrkoåret

Vad är kyrkoåret? Här förklaras kyrkans kalender, där berättelser ur Barnens Bästa Bibel placerats in i i årshjulet.

Pdf att ladda ner

Fördjupande text för pedagoger om kyrkoåret, av Sören Dalevi (tidg. utgiven på Gleerups 2016).

Pdf att ladda ner

Digitala samlingar

Västerstrandskyrkan i Karlstads pastorat och Hagfors pastorat tipsar här generöst om hur du kan jobba med digitala samlingar för barngrupper i kyrkan. Exempel Tomas tvivlaren, Emmaus & Pingst:

Pdf 1 att ladda ner

Pdf 2 att ladda ner