Vill du veta mer eller letar efter fördjupning?

Om Barnens Bästa Bibel – ett samtal mellan Sören Dalevi och Marcus-Gunnar Pettersson

I drygt två år jobbade biskop Sören Dalevi och illustratören Marcus-Gunnar Pettersson tillsammans för att skapa en unik barnbibel – lekfull och på samma gång både modig och trogen originaltexterna. Här möts de i Marcus-Gunnars ateljé för ett samtal om att berätta om bibeln för barn, om barnbiblar historiskt och om Barnens Bästa Bibel. En spännande bakgrund och fördjupning:

i

Varför berätta bibeln för barn?

Läs essän om biskop Sörens Dalevis tankar om barnbiblar. (PDF)

i

Gud som haver barnen kär?

Doktorsavhandling av Sören Dalevi. (PDF)

i

Låt berättelsen leva

Bok av Sören Dalevi. (PDF)

Fem filmer om några av texterna bakom texterna

Fördjupning och inspiration för tdig som till exempel är pedagog i skola och församling, men är av intresse för alla nyfikna! Jesper Svartvik, professor, teolog och präst hjälper oss komma ner i en djupare förståelse och läsning av berättelserna.

Förstår du vad du läser

Att känna till Bibeln och dess bärande berättelser är avgörande för att kunna förstå västerländsk tro, musik, konst, litteratur och historia. Det är med andra ord nödvändigt att känna till Bibeln inte bara av religiösa skäl, utan också för att kunna bottna i kulturen. Men hur ska man läsa den?

Vad tror du på?

Hur beskriver man den kristna tron? Går den att beskriva, kan man förklara tron på Gud? Här försöker biskop Sören Dalevi göra en så bra beskrivning som möjligt av vad kristen tro är. Boken innehåller ett 40-tal artiklar och en frågespalt om den kristna trons grunder.