Utställning

Det planeras för en utställning kring arbetet med Barnens Bästa Bibel. Mer info om detta kommer.