”Vi vill visa bilderna på skärm – hur gör vi då?”

Det enklaste sättet är att köpa in e-boken av Barnens Bästa Bibel. Då kan ni enkelt visa bilderna på väggen under gudstjänsten eller under samlingen i mindre grupper. Med e-boken får ni därmed tillgång till samtliga bilder på ett enkelt och snyggt sätt, då ni vill läsa högt och samtidigt visa bilderna.

För e-bok gäller samma sak som för den fysiska boken. Materialet får inte kopieras eller delas vidare.

E-boken köper ni tillexempel här: Adlibris

VAD FÅR JAG GÖRA?

Om uppläsning, publicering och citaträtt

Vi får många (väldigt många!) frågor om hur man får använda Barnens Bästa Bibel i olika samlingar och gudstjänster. Framför allt gäller frågorna digitala samlingar.

På Speja har vi behövt förhålla oss till de upphovsrättsliga lagar som gäller och rättigheter kring hur upphovsrättskyddat material kan och bör hanteras när det gäller digitala samlingar.

Vårt mål är att Barnens Bästa Bibel ska nå så många barn (och vuxna) som möjligt, och därför vill vi underlätta för er att arbeta med Barnens Bästa Bibel.

I samråd med våra upphovsmän, Marcus-Gunnar Pettersson och Sören Dalevi, har vi kommit fram till att nedan gäller för digitala sändningar där Barnens Bästa Bibel används:

Får jag läsa och dela bilder ur Barnens Bästa Bibel i gudstjänster och samlingar digitalt?

  • Du får läsa och visa bilder ur Barnens Bästa Bibel i kyrkans digitala verksamhetsgrupper och gudstjänster på de olika digitala plattformarna som finns, oavsett om det är en direktsändning eller ligger kvar för att titta på vid annat tillfälle.
  • Du får inte spela in och sända uppläsningar och filmade bildsekvenser som en egen produkt (tänk ungefär att ni inte får producera en egen e-/ljudbok/film). Så länge inläsningen är en del av ett sammanhang – alltså ingår i er gudstjänst/samling – så är det alltså helt okej att ni läser och visar bilder ur Barnens Bästa Bibel.
  • Kom ihåg att det i anslutning till uppläsningen/intill er inspelning ska anges att det är hämtat ur Barnens Bästa Bibel av Sören Dalevi och Marcus-Gunnar Pettersson.
  • Verket får ej förvanskas eller används i kommersiellt syfte. Upphovspersonerna har rätt att namnges i någon form vid användandet.

OBSERVERA! Ovanstående gäller enbart text och bild ur Barnens Bästa Bibel, men inte för böner, psalmer och sånger, dessa äger vi inte upphovsrätten till utan där gäller upphovsrätten gentemot varje enskild upphovsman/förlag, och där ansvarar ni själva för ev. tillstånd och ersättning för att använda dessa.

Fick du inte svar på din fråga?
Kontakta cicci@votummedia.se så hjälper hon dig.