Berättelserna om Mose

Berättelserna om Mose är några av den västerländska kulturens mest storslagna och kända skildringar. De rymmer både stora och svåra ämnen som mod, rädsla, fångenskap, slaveri och frihet, plågor, folkvandring och flykt, adoption, barns rätt till skydd, rätt och fel, ont och gott bland annat.

Till läraren  |  Känna  |  Veta  |  Tänka  |  Göra

Till läraren

Barnens Bästa Bibel sid 104–137

Berättelserna om Mose är några av den västerländska kulturens mest storslagna och kända skildringar. De rymmer en uppsjö av teman och tänkvärdheter, där du som lärare kan använda berättelserna om Mose som avstamp för undervisningen.

Några exempel: Mod och rädsla, fångenskap, slaveri och frihet, plågor, folkvandring och flykt, adoption, barns rätt till skydd, rätt och fel, ont och gott, om ändamålen helgar medlen samt om mirakel.

Då berättelserna är innehållsrika rekommenderar vi att du ger gott om utrymme för barnen att läsa, titta och fundera sig igenom dem, med våra förslag till frågor och övningar som stöd.

Se även tillhörande fördjupningsfilmer, för dig som lärare: klickbara länkar

Sören Dalevi är biskop i Karlstads stift och författare till Barnens bästa bibel.

Jesper Svartvik är professor, teolog och präst.

I korta föreläsningar ger de en bakgrund och sätter berättelserna i ett aktuellt sammanhang.  Både Sören och Jesper nämner 10 Guds bud i sina filmer. Berättelsen om hur Mose tog emot de två stentavlorna med buden finns med i Barnens bästa bibel, som en fortsättning på berättelsen om uttåget ur Egypten. Buden har i många tusen år utgjort byggstenar för samhällens och kulturers värdegrund, också vår egen här och nu. Ett lärarstöd som särskilt fördjupar sig i den berättelsen och i budens mening och roll idag kommer att erbjudas längre fram

Sören Dalevi

Biskop Sören Dalevi pratar om berättelsen om Moses uttåg ur Egypten och hur han tolkat den i Barnens bästa bibel. Hur ska man förhålla sig till allt det blodiga och hemska när man undervisar i Bibelns berättelser?

Jesper Svartvik

Miniföreläsning om 7 motiv ur berättelserna: Minoriteters utsatthet i storpolitik. Folkmord och mod och Mirjams gärning. Om att gripa in för att rädda liv. Om en brinnande buske och Guds namn. Maktkamp och plågor. De 10 buden. Om att ökenvandra.

Känna

I det här momentet vill vi att eleverna ska bli nyfikna och vilja veta mer.

Läs berättelsen

 

Barnens Bästa Bibel sid 198–201

Läraren läser berättelsen högt för eleverna, ur boken. Eleverna följer med i bilderna, ur böckerna eller på storbildskärm. Har du möjlighet att visa bilderna digitalt, kan du visa e-boken.

 

Återberätta

Låt eleverna följa med i berättelsen med hjälp av bilderna, och sedan berätta inför klassen, utifrån följande frågor:

 • Vad ser du genom fönstret (sid 104)?
 • Vilka är de tre personerna och vad gör de där (sid 105)?
 • Varför räcker mamman över Mose till Mirjam (sid 106)?
 • Vart är Mirjam på väg (sid 107)?
 •  Vem är det som flyter på vattnet (sid 109)?
 • Vad är korgen tillverkad av (109)?
 • Vem är flickan längst till höger i bilden (sid 111)?
 • Var är Mirjam (sid 110-111)?
 • Vad berättar Mirjam för Faraos dotter (sid 112)?
 • Vad händer med Mose (sid 112-113)?
 • Vad tittar Mose på (sid 114)?
 • Vilka är de två personerna som ligger på marken (sid 115)?
 • Varför har Mose blod på sina kläder (sid 115)?
 • Var är Mose nu och vad gör han där (sid 117)?
 • Vad är det som brinner (sid 117)?
 • Varför knäböjer Mose (sid 118)?
 • Vad tittar Mose upp mot (sid 120)?
 • Vilka är det som bär på de tunga stenarna (sid 122)?
 • Vem är det som står framför pyramiden (sid 123)?
 • Varför är vattnet rött (sid 123)?
 • Vilka djur ser du i bilden (sid 124-125)?
 • Hur ser människorna ut (sid 124-125)?
 • Vilka färger ser du i bilden (sid 126-127)?
 • Varför är det målat rött på en del av husen (sid 126-127)?
 • Vem är det som sitter på stenen (sid 128)?
 • Varför ligger det kedjor på marken (sid 128)?
 • Vilka är alla människor och vart är de på väg (sid 128-129)?
 • Vem står allra längs fram ut mot vattnet (sid 130)?
 • Vad håller han i handen (sid 130)?
 • Vart tog allt vattnet vägen (utviket)?
 • Hur kunde vattnet försvinna (utviket)?
 • Vilka instrument ser du i bilden (sid 136)?
 • Varför är alla så glada (sid 136-137)?
 • Vem är det som håller i tamburinen (sid 136)?
 • Minns du hur allt började, minns du vem som fick ansvaret att fly iväg med Mose?

 

Känslokartan

PDF att ladda ner

Visa känslokartan på skärm eller skriv ut och dela ut.

Följ först Mirjam genom berättelsen. Vad tror du hon kände inuti sig själv:

 • När mamma räcker över Mose?
 • När hon springer så snabbt hon kan bland benen på alla vuxna?
 • När hon ser Mose glida ut över vattnet?
 • När hon följer Mose på avstånd utmed floden?
 • När hon måste övertyga Faraos dotter?
 • När hon lyckas och Mose får leva?
 • När hon dansar, sjunger och spelar tamburin?

 

Följ sedan Farao genom berättelsen. Vad kände han inuti sig själv:

 • När han bestämmer att alla nyfödda pojkar ska dödas?
 • När han har så många slavar som plågas?
 • När Mose dödar en av hans soldater?
 • När han ser hur Moses Gud kan göra vatten till blod och plågor drabbar hans folk?
 • När han tvingas ge upp och låter slavarna bli fria?
 • När han ångrar sig och skickar soldaterna att fånga in dem?
 • När vattnet delar sig och Mose och alla människor kommer undan?

 

Följ slutligen Mose genom berättelsen. Vad kände han inuti sig själv:

 • När han ligger i Mirjams famn medan hon springer så snabbt hon kan?
 • När han forsar fram genom vattnet i sin korg?
 • När han leker med grodorna i närheten av palatset?
 • När han ser hur slavarna plågas?
 • När han ser den döde soldaten ligga framför hans fötter?
 • När han är med fåren i öknen?
 • När han hör hur Gud börjar tala till honom?
 • När han med sin stav sänder en rad plågor över Farao och hans folk?
 • När Gud låter döda alla förstfödda i Egypten?
 • När Farao ger upp och släpper slavarna fria?
 • När han förstår att Farao ångrat sig och ser hur soldaterna närmar sig?
 • När vattnet hindrar dem att komma vidare?
 • När vattnet delar sig och de kan fortsätta flykten?
 • När de äntligen är i säkerhet och fria?

 

Låt eleverna prata om hur de tänker och känner:

 • Har du någon gång känt ett så stort ansvar och en sådan press som Mirjam?
 • Har du någon gång känt dig så liten och övergiven som Mose?
 • Har du någon gång blivit så arg över en orättvisa som Mose?
 • Har du någon gång känt dig så mäktig och stark som Mose?
 • Har du någon gång känt dig så lättad och glad som Mirjam?

Vad hände? Vad gjorde du? Hur gick det? Hur kändes det?

VETA

I det här momentet vill vi att eleverna ska lära sig och förstå.

 

Historia

Länk: Cheops pyramid

I berättelsen om Mose är judarna slavar som är med och bygger pyramiderna Egypten. De här imponerande byggnaderna står fortfarande kvar i öknen utanför Kairo nästan 5 000 år efter de började byggas. De byggdes som gravkammare för Egyptens kungar som kallades faraoner. Fortfarande funderar ingenjörer på hur de kunde konstrueras och byggas utan en enda maskin. Den största av pyramiderna är Cheops pyramid. Den är 146,5 meter hög och är byggd av 2,5 miljoner klippblock. Ett klippblock i pyramiden kunde väga 2 500 kilo. Det är lätt att tänka sig in i vilket hårt arbete det innebar för slavarna och att många dog och skadades under byggtiden. Det tog cirka 20 år att bygga pyramiden. Forskare tror att det var 15 000 till 40 000 slavar som samtidigt arbetade med att bygga den.

Berättelsen om hur Mose befriar Israels folk från det egyptiska slaveriet är mycket känd. Den har varit en inspiration för människor som hamnat i fångenskap i tusentals år. Du kanske någon gång hört en sång som heter Let my people go. (Många versioner av låten har gjort, här är en från 2021:  )  Sången sjöngs av slavar i USA som också väntade på att befrias. Sången handlar om Mose och hur han räddade judarna ur fångenskapen. Under den tid då pyramiderna byggdes var det vanligt att den som vann ett krig också tillfångatog människor och gjorde dem till slavar. Den som var mycket fattig kunde också bli slav. Nordamerikas slavar rövades bort eller köptes från länder i Afrika. I Sverige och Norden kallades slavar trälar, men på 1300-talet blev det förbjudet. De amerikanska slavarna i södra USA blev fria efter det amerikanska inbördeskriget 1865. I FN:s deklaration om mänskliga rättigheter från 1948 stå det att slaveri är förbjudet, men än i dag kan det förekomma att människor tvingas leva under slavliknande förhållande. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter

Judar firar påsk en vecka till minnet av flykten ur Egypten. Tidsmässigt sammanfaller den med den kristna påsken och den börjar med en fest som kallas seder. Då serveras mat som ska påminna om tiden i slaveri. Bland annat serveras ett ojäst bröd eftersom judarna skyndar sig att ge sig för att inte farao ska hinna ändra sig. På ett judiskt påskbord kan det också finnas någon bitter grönsak för att påminna om slaveriets bitterhet och en röd smet av mandel, äpple och vin som symbol för murbruket som tillverkades för att bygga pyramiderna. Själva ordet påsk kommer från ett hebreiskt ord, pesach, som betyder gå förbi. I berättelsen om uttåget ur Egypten låter Gud en dödsängel döda alla egyptiers förstfödda barn, men hen gick förbi alla judars hus för de hade slaktat ett lamm och strukit blod på dörren.

 

Geografi

Världens sju underverk

Bilder kan du hitta här

Hundra år innan Jesu födelse, som är år noll enligt vår tideräkning, började grekerna lista världens sju underverk. Ett av dem var pyramiderna. Det är det enda utav de antika sju underverken som finns kvar. På den första underverkslistan fanns, förutom pyramiderna i Giza, Babylons hängande trädgårdar och Babylons murar som låg i dagens Irak, kolossen på Rhodos, Zeusstatyn i templet i Olympia i Grekland, Artemistemplet i Efesos och gravmonumentet Mausoleion i Halikarnassos, som båda ligger i dagens Turkiet. Det gravmonumentets namn är ursprunget till ordet mausoleum som än i dag används för att beskriva särskilt stora gravar. Ett av de mest kända i världen är Taj Mahal i Indien. Det mausoleet finns med på en lista över moderna underverk som röstades fram 2007. Där finns också pyramiderna i Chichén Itzá i Mexico, Kristusstatyn i Rio de Janerio i Brasilien, kinesiska muren, inkastaden Machu Picchu i Peru, klippstaden Petra i Jordanien och Colosseum i Rom.

TÄNKA

I det här momentet vill vi att eleverna ska fundera vidare kring det de lärt sig.

Läs delar av berättelserna igen och fundera tillsammans kring följande teman och frågor.

 

Oro, rädsla, ansvar och mod

Läs igen om hur Mirjam får uppdraget att rädda sin lillebror Mose, sidan 108-113.

 • Hur är en person och hur gör en person som är modig? Har ni varit modiga någon gång?
 • Vad är ansvar för något, vad gör en person som tar ansvar? Har ni någon gång fått ta ett ansvar som kändes stort och svårt?
 • Kan man vara rädd och modig på samma gång? Hur fungerar det?

 

Titta på eller agera?

Läs igen om hur Mose, som prins vid Faraos hov, gör uppror när han ser hur slavarna behandlas, sidan 114-115.

 • Har ni varit med om att någon eller några blivit riktigt dåligt behandlade av andra? Har ni varit med om att några få vill bestämma över många andra?
 • Hur kommer det sig att vissa personer gör uppror fastän de är ensamma om att göra det?
 • Får man slå någon annan för att skydda sig själv eller andra? Får man döda någon annan för att skydda sig själv eller andra? Oavsett svar, varför?

 

På flykt

Läs igen om hur Mose flyr ut i öknen och får ett uppdrag av Gud, sidan 116-121.

 • Har ni någon gång varit tvungna att springa och gömma er för andra?
 • Har ni någon gång fått ett riktigt viktigt uppdrag?
 • Vem eller vad hjälper er när ni känner er osäkra på något som ni ska göra?

 

Helgar ändamålen medlen?

Läs igen om hur Gud med Mose som budbärare sände tio svåra plågor över Farao och hela Egypten, sidan 122-127.

 • Vilken av plågorna skulle ni bli mest rädda för?
 • Vilka plågor drabbar människor runt om i världen i dag? Vad dör barn av runt om i världen i dag?
 • Kan det vara rätt att göra något ont? När kan det vara rätt att göra något som är förbjudet?

 

På flykt igen

Läs igen om hur Mose leder Israels folk ut ur Egypten och om hur ett mirakel räddar dem längs vägen, sidan 128-135.

 • Hur är det att inte vara fri? Hur är det att vara fri? Vad är frihet?
 • Om ni skulle behöva packa snabbt och fly för att aldrig komma tillbaka, vad skulle ni ta med er?
 • Har ni varit med om att lyckas med något som nästan var omöjligt? Vad hände? Hur kunde det hända?

 

Frihet och fest

Läs igen om hur Moses folk når friheten och hur han och Mirjam och alla andra äntligen kan fira den, sidan 136-137.

 • Vad kan göra er lika glada som Mirjam?
 • Vad gör ni när ni längtat efter något riktigt länge?
 • Vilken sång skulle ni då allra helst sjunga?

 

I samtalet kan känslokartan vara ett stöd.

GÖRA 

I det här momentet vill vi att eleverna ska gestalta och skapa utifrån det de lärt och tänkt.

 

Sjung en jubelsång

Sjung sången tillsammans. Den där ni skulle sjunga när det som ni längtat efter så länge äntligen hänt.

 

Bästa partylåten

Vilken är din gladlåt? Gör klassens egen spellista med feelgoodlåtar.

 

Dagboken

Låt barnen välja någon av personerna och något av skeendena.
Använd texten som underlag.
Skriv sedan en dagbok för några dramatiska timmar eller dagar, med personens röst.
Vad är personen med om? Hur tänker och känner personen om det?

Välj mellan följande personer och skeenden:

 • Farao – när han bestämmer att alla nyfödda pojkar ska dödas.
 • Moses och Mirjams mamma – när hon beslutar sig för att gömma undan Mose och senare blir Moses amma.
 • Mirjam – när hon springer iväg mot vassen med Mose och senare lyckas övertyga Faraos dotter.
 • Mose – när han gör uppror och tvingas fly ut i öknen.
 • Mose – när han ser den brinnande busken och får ett uppdrag av Gud.
 • Farao – när han och hans folk drabbas av Guds tio plågor.
 • Mose – när han mot alla odds lyckas sätta sitt folk i säkerhet.
 • Mirjam – när hon leder firandet över att de äntligen är fria.

 

Hitta på och spela upp ett mirakel

Titta återigen på bilderna där Röda havet delar sig (utviket mitt i boken).

Dela in barnen i grupper.

Låt dem hitta på och sedan spela upp en scen, där de lyckats med något fastän läget varit fullständigt hopplöst.

Låt barnen hitta på sina olika scener utifrån följande punkter:

 • Vilket är det hopplösa läget, vad har hänt när vi kommer in i historien?
 • Var äger det rum, vilken är platsen?
 • Vilka personer/roller finns med i historien?
 • Vilken är tiden, till exempel nutid eller dåtid, natt eller dag, sommar eller vinter.
 • Vad kommer att hända?
 • Ni har en superkraft, eller det kommer en superkraft utifrån. Hur ska ni använda den?
 • Hur slutar historien?

Spela upp scenerna, applådera och prata om det ni sett.

Gå till berättelse

Material att använda

Se även tillhörande fördjupningsfilmer, för dig som är lärare. I korta föreläsningar ger de en bakgrund och sätter berättelsen i ett aktuellt sammanhang.

Varför ska man läsa bibeln?

Sören Dalevi är biskop i Karlstads stift och författare till Barnens bästa bibel.

Teologisk bakgrund

Jesper Svartvik, professor, teolog och präst

Tillbaka till Lärarstöd startsida