Skapelsen

Är allt en slump eller finns en mening?

Skapelseberättelsen ger utrymme för att reflektera kring relationen mellan vetenskap och tro. Berättelsen ger även möjlighet till samtal om flera existentiella frågor som människor funderat över i alla tider och som vi ställer oss redan som små barn. Evigheten samt livets början och slut är några av dem.

Till läraren  |  Känna  |  Veta  |  Tänka  |  Göra

TILL LÄRAREN

Barnens Bästa Bibel sid 30-35

Berättelsen inleder Första Mosebok i Gamla testamentet: ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord…”. Berättelsen utgör även inledning i Judendomens Torah. Koranen innehåller ingen exakt motsvarighet. Likheter finns däremot, som i följande vers från sura 7:54: ”Er Herre är förvisso Gud, som skapat himlarna och jorden på sex dagar.”

Skapelseberättelsen i korthet, sju dagar:

 1. Ljuset skiljs från mörkret. Ljus kallas dag, mörkret kallas natt.
 2. Vattnet och himlen.
 3. Land och alla växter.
 4. Solen, månen, stjärnorna som utmärker tider, dagar och år.
 5. Alla fåglar, fiskar och andra djur som lever i vattnet.
 6. Alla djuren på land. Och människan, som Guds avbild.
 7. Gud vilar och helgar den sjunde dagen.

Evolutionen i korthet, tio steg:

 1. ca 4 600 miljoner år: Jorden bildas, av gas, stenar och is.
 2. ca 3 700 miljoner år: Encelligt liv uppstår i havet.
 3. ca 470 miljoner år: Växter, snäckor och enstaka fiskarter i havet samt de första växterna på land.
 4. ca 440 miljoner år: De första djuren på land.
 5. ca 350 miljoner år: De första flygande djuren.
 6. ca 200 miljoner år: De första däggdjuren och fåglarna.
 7. ca 140 miljoner år: De första stora köttätande dinosaurierna.
 8. ca 66 miljoner år: Damm från meteorit skuggar solen, det blir mörkare och svalare. Dinosaurierna dog ut.
 9. ca 7 miljoner år sedan: Den första förmänniskan.
 10. ca 300 000 år sedan: Den första människan av vårt slag.

Skapelseberättelsen ses vanligen som en berättelse och symbol för att världen och livet skapats. Berättelsen ger utrymme för att reflektera kring relationen vetenskap –tro. Berättelsen ger även möjlighet till samtal om flera existentiella frågor som människor funderat över i alla tider och som vi ställer oss redan som små barn. Evigheten samt livets början och slut är några av dem.

Sören Dalevi

Biskop Sören Dalevi pratar om hur skapelseberättelsen ska tolkas i dag och hur den förste kristne bibeltolkaren Origenes redan för 1800 år sedan tolkade skapelsen utifrån att det på ett bildligt sätt antyder vissa mysterier.

Jesper Svartvik

Om de två skapelseberättelserna i första Mosebok, om den judiska sabbaten; vilans dag, om relationer Gud – människa och människa – människa. Om Adam och Eva och över/underordning mellan könen.

Känna

I det här momentet vill vi att eleverna ska bli nyfikna och vilja veta mer.

Läs berättelsen
Barnens Bästa Bibel sid 30–35

Läraren läser berättelsen högt för eleverna, ur boken. Eleverna följer med i bilderna, ur böckerna eller på storbildskärm. Har du möjlighet att visa bilderna digitalt, kan du visa e-boken.

 

Återberätta

Låt eleverna berätta inför klassen, utifrån följande frågor:

 • Vad händer i den första bilden? 
 • Vilka djur ser du i bilderna?
 • Vilka människor ser du i bilderna?
 • Vad händer i den sista bilden?

 

Känslokartan

PDF att ladda ner

Visa känslokartan på skärm eller skriv ut och dela ut.

 • Hur känner sig djuren?
 • Hur känner sig Adam och Eva?
 • Varför känner de så, tror du?

VETA

I det här momentet vill vi att eleverna ska lära sig och förstå.

Tidslinjen

Ladda ner PDF:en Tidslinje repet

I den här övningen skapar vi förståelse för tid. Och vi diskuterar vetenskap och tro.

Skapa en tidslinje tillsammans för hur världen och livet kom till, både enligt skapelseberättelsen och enligt vetenskapen.

Gör så här:

 • Ladda ner en PDF över hur du gör tidslinjen
 • Använd ett långt snöre eller rep, 4,6 m långt. Lägg på golvet eller fäst på väggen.
 • Klipp ut eller måla bilder till skapelsens sju steg och vetenskapens tio steg nedan.
 • Klipp ut och fäst bilderna med tejp eller klädnypor på snörena.

Skapelseberättelsen:

 • Innan: Huller om buller
 • Dag 1: Ljus och mörker
 • Dag 2: Vattnet och himlen
 • Dag 3: Land och alla växter
 • Dag 4: Solen, månen, stjärnorna
 • Dag 5: Fåglar och fiskar
 • Dag 6: Djuren och människorna
 • Dag 7: Gud vilar

Vetenskapen:

 1. ca 4 600 miljoner år: Jorden bildas
 2. ca 3 700 miljoner år: Encelligt liv i havet
 3. ca 470 miljoner år: Växter och djur i vattnet, de första växterna på land
 4. ca 440 miljoner år: De första djuren på land
 5. ca 350 miljoner år: De första flygande djuren
 6. ca 200 miljoner år: De första däggdjuren och fåglarna
 7. ca 140 miljoner år: De första stora köttätande dinosaurierna
 8. ca 66 miljoner år: Damm från meteorit, det blir mörkare och svalare
 9. ca 7 miljoner år sedan: Den första förmänniskan
 10. ca 300 000 år sedan: Den första människan av vårt slag

Diskutera:

 • Var på tidslinjen hamnar skapelseberättelsens ”sju dagar”?
 • Vad är likheterna/skillnaderna mellan vetenskapens och skapelseberättelsens tidslinjer?
 • Varför berättas skapelsen med hjälp av sju dagar tror du? Skapades jorden på sju dagar? (Till läraren: se gärna fördjupningsfilmen med Sören Dalevi).

 

Frågeleken –”antingen eller”
 • Till slut blev det huller om buller  eller  Först var det huller om buller
 • Jorden skapades för 460 år sedan eller … för 4,6 miljarder år sedan
 • Gud ville att ingen skulle likna honom  eller  Gud ville att någon skulle likna honom
 • Gud vilade den första dagen  eller  Gud vilade den sjunde dagen
 • Gud tyckte om det han gjort  eller  Gud tyckte illa om det han gjort

 Kommentera de rätta svaren.

 

 TÄNKA

I det här momentet vill vi att eleverna ska fundera vidare kring det de lärt sig.

Filosofiska rummet

Fundera tillsammans kring följande frågor:

 • Innan någonting fanns, vad fanns då?
 • Vad tror du är meningen med livet för myran?
 • Vad tror du är meningen med livet för katten?
 • Vad tänker du är meningen med allt? 
 • Varför skapade Gud människan, tror du?
 • Är allt en slump eller finns det en mening, vad tror du?
Låt barnen fundera över vilodagen
 • Varför behövdes en särskild vilodag? Behövs det idag också kanske?
 • Behöver du något särskilt för att vila?
 • Är det viktigt att vila?
 • Vad gör du när du vilar? Ge varandra tips!

GÖRA 

I det här momentet vill vi att eleverna ska gestalta och skapa utifrån det de lärt och tänkt.

Skapa djuret som Gud eller naturen glömde

Låt eleverna fantisera och måla eller skapa det “glömda” djuret i lera, och berätta sedan för kamraterna. Som en vidareutveckling kan du låta eleverna skapa faktakort kring sitt djur: Namnge djuret. Ge det ett latinskt namn. Hur bor det? Vad äter det? Hur gammalt kan djuret bli? Lägger det ägg eller föder det levande ungar?

Måla djuret som Gud eller naturen glömde skapa

En variant på övningen ovan, men här kan man använda sig av den gamla ”måla-vik-skicka vidare”- leken. Dvs i första rundan målar alla ett huvud och viker bort bilden. Papperet skickas vidare och nästa person målar överkroppen. Nästa person målar underkroppen. 

Vad blev det? Tänk vad slumpen kan göra! Eller kanske är det tur att någon tänkt ut allt i skapelsen ..?

 

Gå till berättelse

Material att använda

Se även tillhörande fördjupningsfilmer, för dig som är lärare. I korta föreläsningar ger de en bakgrund och sätter berättelsen i ett aktuellt sammanhang.

Varför ska man läsa bibeln?

Sören Dalevi är biskop i Karlstads stift och författare till Barnens bästa bibel.

Teologisk bakgrund

Jesper Svartvik, professor, teolog och präst

Tillbaka till Lärarstöd startsida