Kain och Abel

De svåraste känslorna

Kain och Abel är en av de klassiska myterna som bär mening och existentiell sanning för människor i alla tider. Det är en berättelse om orättvisa, avundsjuka, bitterhet, rivalitet, vrede, våld, skuld – och nåd.

Till läraren  |  Känna  |  Veta  |  Tänka  |  Göra

TILL LÄRAREN

Barnens Bästa Bibel sid 44-49

Kain och Abel är en av de klassiska myterna som bär mening och existentiell sanning för människor i alla tider. Det är en berättelse om hur vi alla hamnar i situationer där vi både känner oss och blir orättvist behandlade. Här finns även avundsjukan, bitterheten, rivaliteten, vreden, våldet, skulden – och nåden. Det görs åtskillnad mellan den avskyvärda handlingen och människan som fortsatt har Guds beskydd. Berättelsen är den första kända vittnesbörden om när nåd tillåts gå före rätt.

Berättelsen utgör en introduktion till samtal som hjälper eleverna att bli medvetna om och fundera över hur de kan hantera och stå emot de här svåra känslorna.

Du finner berättelsen i Gamla testamentet, Första Mosebok 4, och den återfinns därmed även i Judendomens Torah. Berättelsen om Kain och Abel finns även i Koranen, sura 5:27–31, men innebörd och detaljer skiljer sig åt jämfört med berättelsen i Bibeln.

Sören Dalevi

Biskop Sören pratar om berättelsen om Kain och Abel och varför den svåra texten är med i Barnens Bästa Bibel. Barn har rätt att få tillgång till existentiella livstolkande berättelser säger han i filmen och avundsjukan Kain känner är universell.

Jesper Svartvik

Varför finns det ondska i världen? Denna eviga fråga. Jesper Svartvik, professor, telog och präst, om moralisk och fysisk ondska, som människan i alla tider behövt förhålla sig till.

Känna

I det här momentet vill vi att eleverna ska bli nyfikna och vilja veta mer.

 

Läs berättelsen
Barnens Bästa Bibel sid 44-49

Läraren läser berättelsen högt för eleverna, ur boken. Eleverna följer med i bilderna, ur böckerna eller på storbildskärm. Har du möjlighet att visa bilderna digitalt, kan du visa e-boken.

 

Återberätta

Låt eleverna följa Kain i berättelsen med hjälp av bilderna, och sedan berätta inför klassen, utifrån följande frågor:

 • Vem är Kain och vem är Abel?
 • Varför är Kain så arg?
 • Varför lutar sig den ene pojken ned över den andre?
 • Vad händer i den sista bilden?

 

Känslokartan

PDF att ladda ner

Visa känslokartan på skärm eller skriv ut och dela ut.

Följ Kain genom berättelsen. Vad kände han:

 • När han upptäckte att Gud tyckte om Abels offer men inte hans eget?
 • När han slog Abel?
 • När han efteråt insåg vad han gjort?
 • När han fick Guds skyddsmärke?

Låt eleverna prata om hur de tänker och känner:

 • Har du blivit så där avundsjuk någon gång? Hur kändes det?
 • Har du blivit så där vansinnigt arg någon gång? Vad gjorde du då?

VETA

I det här momentet vill vi att eleverna ska lära sig och förstå.

 

Frågeleken

Gör en frågelek av ord. Exempel på ord nedan – fyll på med egna ord.
Visa bilden på skärm eller skriv ut och dela ut.
Vad betyder orden, vilket svar passar bäst?
Kommentera de rätta svaren.

Offra
Skaffa  eller  Skänka

Ursinnig
Ledsen  eller  Väldigt arg

Förtvivlad
Väldigt olycklig  eller  Glad

Förlåta
Straffa  eller  Ursäkta

 

Vem vänder du dig till när du eller någon annan har gjort något dumt?

Vem som helst kan behöva hjälp med sin egen ilska eller andras. Då kan det vara bra att veta vart man kan vända sig: kurator, skolsköterskan, föräldrar, BRIS – eller polisen!

Beroende på barnens ålder kan också begreppet ”tystnadsplikt” tas upp.

Vem och hur långt är vi ansvariga för varandra som människor?

Hur är det i en familj? De äldre (farmor etc), de yngre (syskor/kusiner). Kompisarna i skolan, de vuxna i skolan? Om man ser något som händer, någon som mår dåligt, blir slagen, nån som snattar … Vad kan DU göra?

Vilka organisationer finns som skyddar oss människor?

Det finns olika organisationer som arbetar för att hjälpa människor i nöd. Kanske känner barnen igen några olika namn/symboler, de kanske har sett insamlingsbössor eller program/galor på TV. Kanske har eleverna exempel på organisationer som de hört talas om där man ”ger bort” pengar eller något symboliskt som en get, ett tält, en cykel … i stället för ett paket i samband med födelsedagar, begravningar eller andra högtider.

Lista över hjälporganisationer i Sverige: https://www.hjalporganisationerna.se/

I berättelsen säger Gud till Kain: ”Livet är inte alltid rättvist …”

Prata om orättvisor, t ex:

 • En del har för mycket mat. Andra har inte någon mat alls.
 • En del har fullt med kläder i sin garderob. Andra har inga kläder alls.
 • En del har en lägenhet eller hus att bo i – till och med kanske ett sommarhus eller husvagn. Andra har ingenstans att bo.

Tänka

I det här momentet vill vi att eleverna ska fundera vidare kring det de lärt sig.

 

Heta stolen

Ställ stolar i en cirkel som barnen sätter sig på. Se till att ha minst en tom stol i ringen.

Här nedanför har du sex påståenden som anknyter till orättvisa, ilska och förlåtelse. Använd dem eller hitta på egna.

När du läser ett påstående ska den som håller med flytta sig till en annan stol, medan den som inte håller med sitter still.

Prata efter varje påstående om de olika valen. Hur tänkte du? Och du?

 • Flickor och pojkar blir lika behandlade i vår klass.
 • Jag tycker att barn ska få bestämma mer i skolan.
 • Det är skönt att bli riktigt arg.
 • Det finns tillfällen då du får slå någon.
 • Det finns sådant man inte kan förlåta.
 • Alla har rätt till en andra chans när man gjort något dumt.

Se gärna Ugglan och kompisproblemen på UR-play.

Boktips för egen läsning: Ada löser en knut och Ada löser ett bråk

Oavslutade meningar

Låt eleverna få avsluta följande meningar:

 • I skolan är det orättvist när …
 • Mina förslag för att göra det mer rättvist i skolan är …
 • Med mina kompisar är det orättvist när …
 • Mina förslag på att få det mer rättvist mellan kompisar är …

Låt eleverna fullborda meningarna var för sig. Låt dem gärna läsa upp svaren och berätta hur de tänkt.

Här kan interaktiva hjälpmedel som https://answergarden.ch eller https://whiteboard.fi/  fungera som redovisningsmetod.

 

Filosofiska rummet

Fundera tillsammans kring följande frågor:

 • Hur ska det vara för att vara rättvist?
 • Kan det alltid vara rättvist?
 • Har ni varit med om något riktigt orättvist?
 • Vid vilka tillfällen kan det vara bra att bli arg?
 • Hur gör man för att lugna ner sig?

GÖRA 

I det här momentet vill vi att eleverna ska gestalta och skapa utifrån det de lärt och tänkt.

 

Fyra hörn

Läs historien om Kain och Abel ännu en gång för eleverna. Avsluta där Kain säger till sin bror ”Abel, följ med mig ut och titta på min åker”. Förklara för eleverna: Nu är Kain alltså så där vansinnigt arg. Han vet inte var han ska ta vägen med all sin ilska.
Min fråga till er är: Vad ska Kain göra nu? Ni får fyra förslag, ett för vart och ett av hörnen här i rummet. Vilket hörn väljer du?

 • Visa sin bror hur jättearg han är på honom
 • Gå till mamma och pappa och be om hjälp
 • Gå därifrån
 • Ett annat, eget förslag

När eleverna ställt sig vid de olika hörnen, låt dem berätta hur de tänkt.
Ge därefter en uppgift till eleverna utifrån det hörn de valt. Visa för klassen hur det gick till. Vad gjorde mamma och pappa? På vilket sätt visade Kain att han var jättearg? Vart gick Kain iväg? Och så vidare.

Spela upp helt kort för klasskamraterna. Prata om det ni sett.

 

När jag blir så arg-lådan

Låt eleverna lägga “verktyg” i en låda, att plocka fram när de blir riktigt arga. Exempel på verktyg kan vara att räkna tyst till tio, andas tre djupa andetag, eller att springa sitt snabbaste i minst 50 meter, eller att stampa jättehårt med foten i golvet. Verktygen utgörs här av teckningar eller texter där barnen beskriver hur de gör eller vill göra när de blir så där oerhört arga.

Förklara för eleverna: Nu ska vi hjälpa varandra med bra förslag på hur du kan göra när du blir riktigt arg. Vad gör du då eller vad skulle du vilja göra då?

Måla eller skriv och lägg i lådan.
Visa upp verktygen och prata om dem.
Visa var i klassrummet när-jag-blir-så-arg-lådan kommer att finnas.

 

Alltid skyddad

Låt eleverna hitta på en symbol som visar att här hos oss kan alla göra fel men alla får också nya chanser, att i den här klassen får alla vara med.

Hur skulle ett sådant tecken eller symbol kunna se ut? Låt eleverna måla förslag. Sätt upp teckningarna. Välj en av bilderna varje vecka och prata om den som klassens eget tecken för att här i vår klass ska ingen vara utanför, här får alla vara med.

Gå till berättelse

Material att använda

Se även tillhörande fördjupningsfilmer, för dig som är lärare. I korta föreläsningar ger de en bakgrund och sätter berättelsen i ett aktuellt sammanhang.

Varför ska man läsa bibeln?

Sören Dalevi är biskop i Karlstads stift och författare till Barnens bästa bibel.

Teologisk bakgrund

Jesper Svartvik, professor, teolog och präst

Tillbaka till Lärarstöd startsida