Påsken

Påsken Påsken är kristendomens största högtid och Jesus lidande, död och uppståndelse är teman som återkommer inom konst, litteratur, film och teater på många olika sätt. Jesus offrar sitt liv för något större, för andras bästa. Många barn har säkert läst böckerna...

Berättelserna om Mose

Berättelserna om Mose Berättelserna om Mose är några av den västerländska kulturens mest storslagna och kända skildringar. De rymmer både stora och svåra ämnen som mod, rädsla, fångenskap, slaveri och frihet, plågor, folkvandring och flykt, adoption, barns rätt till...

Skapelsen

Skapelsen Är allt en slump eller finns en mening? Skapelseberättelsen ger utrymme för att reflektera kring relationen mellan vetenskap och tro. Berättelsen ger även möjlighet till samtal om flera existentiella frågor som människor funderat över i alla tider och som vi...

Kain och Abel

Kain och Abel De svåraste känslorna Kain och Abel är en av de klassiska myterna som bär mening och existentiell sanning för människor i alla tider. Det är en berättelse om orättvisa, avundsjuka, bitterhet, rivalitet, vrede, våld, skuld – och nåd. Till läraren  |...

Julevangeliet

Julevangeliet Jesus föds, de vise männen och Herodes Oavsett om vi är troende eller inte, så är julen och dess traditioner något som förenar och samlar oss varje år.  Julevangeliet, berättelsen om hur Jesus föds, är central i kristen tro. Berättelsen om kung Herodes...