Skapelsen

Skapelsen Är allt en slump eller finns en mening? Skapelseberättelsen ger utrymme för att reflektera kring relationen mellan vetenskap och tro. Berättelsen ger även möjlighet till samtal om flera existentiella frågor som människor funderat över i alla tider och som vi...

Kain och Abel

Kain och Abel De svåraste känslorna Kain och Abel är en av de klassiska myterna som bär mening och existentiell sanning för människor i alla tider. Det är en berättelse om orättvisa, avundsjuka, bitterhet, rivalitet, vrede, våld, skuld – och nåd. Till läraren  |...

Julevangeliet

Julevangeliet Jesus föds, de vise männen och Herodes Oavsett om vi är troende eller inte, så är julen och dess traditioner något som förenar och samlar oss varje år.  Julevangeliet, berättelsen om hur Jesus föds, är central i kristen tro. Berättelsen om kung Herodes...

Äktenskapsbryterskan

Äktenskapsbryterskan ”Den som är fri från synd” I berättelsen om Äktenskapsbryterskan säger Jesus: ”Den av er som är fri från synd, som aldrig gjort något fel själv, kan kasta första stenen på henne.” Berättelsen utgör en grund för samtal om tid, lag, moral,...